Hypoteční úvěr a jeho zástava

Rádi byste si zajistili vlastní bydlení, ale nevyznáte se v hypotečních úvěrech. Vzdělávat se v různých oblastech, které jsou pro vás aktuální, je zcela přirozené. V tomto článku bych se ráda zmínila o hypotečních úvěrech s pohledu zajištění vůči bance.

Jaký je hypoteční úvěr?

 • Dlouhodobý až na 30 – 40 let (zaleží na vašem věku a max. věku, do kterého banka úvěr poskytne)
 • Účelový, což znamená, že využití peněz z hypotečního úvěru, můžeme použít pouze na bydlení (koupě, výstavba či rekonstrukce)
 • Úročený roční úrokovou sazbou po celou dobu splácení, sazbu si vždy zafixujeme na určitou dobu (3, 5, 10 let)
 • Zajištěný nemovitostí (každý hypoteční úvěr je zajištěn nemovitostí), banka nám většinou půjčí 80 – 90 % hodnoty nemovitosti, ostatní prostředky musíme mít vlastní (nebo to vyřešit jinak)

Jak je to se zástavou hypotečního úvěru?

 • Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Tuto skutečnost je vždy dobré konzultovat s bankou.
 • Nesmí na ní být už jiné zástavní právo. Tato informace je zapsána v katastru nemovitostí, kde ji lze ověřit. Některým bankám či společnostem nevadí, pokud jsou druhé v pořadí zástavy, ale je třeba mít dostatečnou hodnotu nemovitosti.
 • Nemovitost musí být celá ve vašem vlastnictví, nemělo by na ní být věcné břemeno. To může snížit hodnotu nemovitosti pro zástavu a tím dojde i k poskytnutí nižšího úvěru nebo dokonce banka nebude chtít nemovitost v případě věcného břemena na dožití vůbec zastavit.
 • Banky požadují dále vinkulaci pojištění zastavované nemovitosti. Což znamená v případě pojistné události pojistné plnění ve prospěch banky.
 • Někdy banka požaduje i životní pojištění žadatele s pojistným plněním ve prospěch banky.

 

V další části se zaměřím na zástavu v případě koupě bytu. Co byste měli udělat, pokud si chcete koupit byt na hypoteční úvěr? Zjistěte si jaký je jeho právní a technický stav. Technický stav bytu nás informuje o tom, jestli bude potřeba do bytu investovat další prostředky např. na rekonstrukci. Pokud ano, je dobré o této skutečnosti informovat banku, která pak může odhadnout hodnotu budoucí (po rekonstrukci) a vy můžete získat vyšší částku úvěru, která vám pokryje částečně i rekonstrukci.

Právní stav znamená kdo byt vlastní a jaké další práva se k němu vážou. Byt můžeme mít:

 • v osobním vlastnictví
 • družstevní byt
 • byt s věcným břemenem
 • byt se zástavním právem

Nezapomeňte si zjistit, jestli na bytu nejsou nějaké dluhy či nedoplatky např. do fondu oprav. Také je dobré vědět, jaké vás budou čekat výdaje s příspěvky do společenství vlastníků.

Jak je to ze zástavou?

Byt v osobním vlastnictví můžete zastavit bez problémů. Sami dáváte povolení k zástavě a jiné práva se na byt neváží. Banka vám zapůjčí 80 – 90 % z hodnoty nemovitosti, kterou stanoví bankou určený odhadce. Pokud odhaduje hodnotu současnou, bývá podobná jako kupní hodnota. Pokud hodnotu budoucí, záleží na rozsahu rekonstrukce a velikosti i lokalitě. Nikdy, ale nepočítejte, že jeho hodnota vzroste o celou částku, kterou jste do rekonstrukce dali.

Na byt v družstevním vlastnictví nelze poskytnout běžnou hypotéku. Nestáváte se totiž majiteli bytu, ale vlastníkem členského podílu v bytovém družstvu s právem na nájem bytu. Byt fakticky patří bytovému družstvu.

Jak lze takový byt financovat?

 1. Můžeme využít k zástavě jinou nemovitost (např. dům rodičů) pak dostaneme standartní hypoteční úvěr.
 2. Před hypotečním úvěrem – podmínkou je, že k převodu bytu z družstevního do osobního vlastnictví dojde do 12 měsíců (výjimečně do 24 měsíců). U úvěru pak po dobu než přejde do osobního vlastnictví, platíte jen úroky a teprve po převodu do osobního vlastnictví začnete splácet i jistinu (výši úvěru). Bývá zde i vyšší úroková sazba.
 3. Dalšími možnostmi je zvolit úvěry bez zajištění nemovitostí jako jsou překlenovací úvěr u stavební spořitelny nebo spotřebitelský úvěr. Tyto úvěry však bývají dražší s kratší dobou splatnosti. Také mají často omezenu výši poskytnuté částky.

Byt s věcným břemenem už jsem zmiňovala výše. Jen v krátkosti, pokud má byt nějaké věcné břemeno, zvažte, jestli tako komplikace splní vaše očekávání při získání výše úvěru a příznivé úrokové sazbě.

Dalším oříškem může být nákup bytu se zástavním právem. Znamená to, že někdo prodává byt, který je zatížený hypotékou. Jak tedy postupovat?

 1. Požadujte od prodávajícího potvrzení od banky, jak vysoký je zbývající úvěr, který se váže k zástavě kupovaného bytu.
 2. Můžete převzít splácení hypotečního úvěru za stávajících podmínek. K ceně doplatíte zbytek ceny bytu, kterou nepokrývá hypotéka.
 3. Nebo stávající hypotéku vyplatíte novou hypotékou. Může jít i hypotéku u jiné banky.

Vidíte sami, že variant, které se mohou vyskytnout je celá řada. Jestli se nechcete finanční džunglí prodírat sami, kontaktujte finančního poradce. Volejte nebo pište Marta Tichá, 606 700 316, ticha@fpconsulting.cz, martaticha.cz