Vybíráme právní formu podnikání

OSVČ NEBO FIRMA?

Rozhodnout se jestli budete podnikat jako OSVČ nebo s.r.o. ovlivňuje spousta faktorů. Nedávno jsem na toto téma narazila se studenty, a protože jeden měl o tuto tématiku hlubší zájem, rozhodla jsem se, že se nad tím zamyslím.

Odpovězme si tedy na následující otázky:

  1. Jak velké obraty budu mít ve svém podnikání?
  2. Jak vysoké je riziko finančních škod? Výše potencionálních dluhů?
  3. Z čeho budu platit daně a odvody?
  4. Jak velká bude v budoucnu moje firma? Kolik budu zaměstnávat lidí?

Na začátku každého podnikání by měl být podnikatelský plán. Ten obsahuje určení, v čem budeme podnikat, průzkum trhu, plán realizace založení a fungování firmy, zakladatelský rozpočet a posouzení reálnosti. Je to odrazový můstek i pro výběr právní formy podnikání. Nehledě na to, že mít plán je začátek úspěchu.

Tak jdeme na to.

RUČENÍ ZA DLUHY V PODNIKÁNÍ

OSVČ – ručí celým svým majetkem, a to jak firemním tak osobním. Pokud tedy máte podnikání, kde se točí velké peníze, je potřeba si uvědomit, že můžou přijít i velké dluhy. Na tyto případy je dobré mít finanční rezervy anebo jiný druh právní formy. Pokud bude výše potencionálních dluhů nízká, pak to většinou není problém.

s.r.o. – firma ručí za své dluhy celým svým majetkem a majitelé společnosti svým vkladem. Osobní majetek je tedy mimo hru. Co je doma to se počítá. Ručení je omezeno na firmu. O co může majitel s.r.o. přijít, je vklad, který do firmy dal.

DAŇ Z PŘÍJMU

OSVČ – platí Daň z příjmu fyzických osob ve výši 15% z rozdílu příjmů a výdajů firmy (tzv. základu daně). Příjmy jsou peníze, které podnikatel skutečně obdržel do pokladny nebo na bankovní účet. Výdaje jsou peníze, které skutečně vydal za nákup materiálu, mzdy a jiné potřebné věci. Zdaněná suma peněz je v majetku fyzické osoby a může s ní nakládat dle libosti.

s.r.o. – platí Daň z příjmu právnických osob ve výši 19% ze zisku. Zisk se spočítá jako rozdíl výnosů a nákladů firmy. Výnosy jsou veškeré příjmy firmy, ale navíc se do nich počítají i příjmy budoucí. Např. už jsme zákazníkovi dodali zboží, ale zaplatí ho přes fakturu se splatností měsíc. Zatím je to pro nás pohledávka a až zaplatí, budou to příjmy. Pro daňové účely jsou to, ale už naše výnosy. Náklady jsou veškeré výdaje, ale také naše faktury od dodavatelů, které čekají na zaplacení. Zdaněný zisk firmy je pak majetkem firmy. Majitel firmy, pokud chce peníze mít v osobním vlastnictví, musí si vyplatit podíl společníka a ten zdanit Srážkovou daní z příjmu fyzických osob ve výši 15%. Teprve pak je to vaše a mimo ručení za dluhy.

Tato účetní problematika je trochu složitější, jak vidíte, v pohledu na výsledek hospodaření firmy se liší OSVČ a s.r.o. celkem hodně.

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

OSVČ – fyzická osoba platí povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění 50% ze základu daně (příjmy – výdaje). Z této částky pak sociální pojištění ve výši 29,2%, zdravotní pojištění ve výši 13,5% a případně dobrovolnou část sociálního pojištění na nemocenskou dávku 2,3%. Pokud tedy vaše příjmy budou vysoké a výdaje malé. Vaše odvody budou stát za to. Naštěstí se odvody platí zálohově, abyste na začátku nového roku neměli k placení velký balík.

s.r.o. – majitel firmy, který pracuje ve své firmě jako jednatel (statutární orgán – řídící), si vyplácí mzdu dle svých potřeb a odvádí odvody ze mzdy jako běžný zaměstnanec. Jeho jedinou povinností je dodržet minimální mzdu, kterou stanoví stát.

Pokud budete mít minimální odvody sociálního pojištění, bude v budoucnu i výše vašeho důchodu minimální, proto je nutné si na penzi vytvořit vlastní rezervy. Otázkou je, jestli nějaké důchodu v budoucnu budou.

ÚČETNICTVÍ VERSUS DAŇOVÁ EVIDENCE  

OSVČ – může vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Může k výpočtu základu daně využít i paušální výdaje. Jejich výše je, ale omezena. Hodí se spíše pro menší firmy, které nepřekračují obraty za rok    1 mil. Kč.

s.r.o. – vede povinně účetnictví.

ADMINISTRATIVA ZALOŽENÍ FIRMY

OSVČ – si vyřídí pouze živnostenské oprávnění.

s.r.o. – musí sepsat společenskou smlouvu, získat živnostenské oprávnění a být zapsána do obchodního rejstříku.

 

Ať už budete zakládat firmu nebo budete podnikat jako OSVČ mějte na paměti, že pokud si v budoucnu plánujete vzít hypoteční úvěr, pozor na vaše příjmy. Ty musí být dostatečně vysoké pro žádost o hypotéku. Je dobré se také zamyslet nad pojištěním podnikatelských rizik. Ale to zas někdy jindy.