Jak na daň z příjmu?

Ať už jste OSVČ nebo zaměstnanec, musíte podávat daňové přiznání za uplynulý rok 2020. Zaměstnanci se této akce většinou účastní velmi málo. Donesou účetní doklady na daňové odpočty a slevy a podepíšou připravené daňové přiznání. Pokud si podáváte daňové přiznání sami, pak si musíte celý proces vyplňování a dokládání pohlídat.

Začíná se výpočtem základu daně. U zaměstnance, je základem daně superhrubá mzda, která už byla pro rok 2021 zrušena. Letos ji, ale pro výpočet daně budeme potřebovat. Superhrubá mzda zahrnuje hrubou mzdu za celý rok a sociální a zdravotní pojištění, které za vás platil zaměstnavatel.

U OSVČ jsou základem daně příjmy – výdaje. Výdaje můžete uplatňovat skutečné nebo paušální dle vašeho druhu činnosti.

Dalším krokem výpočtu daně z příjmů fyzických osob jsou daňové odpočty právě od základu daně. Co sem patří?

HYPOTÉKA NEBO ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ – ze základu daně si můžete odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru za daný rok. Potvrzení vám vydá banku, u které hypotéku máte. Maximální výše odpočtů je až 300 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ – pokud máte investiční životní pojištění, pojišťovna vám automaticky během ledna pošle doklad o částce, kterou si můžete od základu daně odečíst. Maximálně jde o 24 000 Kč za rok. Pozor na to, jestliže si tyto odpočty uplatňujete a chtěli byste poté pojistnou smlouvu vypovědět dříve, než je její konec, musíte dodanit 10 let zpětně. To znamená, že vrátíte vše, o co jste si daň snížili díky pojištění v posledních 10 letech. Smlouva rizikového pojištění není daňově uznatelná, ale zase ji můžete kdykoliv bez sankcí ukončit.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ – pokud máte smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, můžete si odečíst až 24 000 Kč ročně. POZOR, ale pouze nad 12 000 Kč, které vám stát zvýhodní státním příspěvkem. Pokud tedy platíte měsíčně více jak 1000 Kč, můžete tuto možnost využít. Penzijní fond vám pošle přehled za uplynulý rok, který obsahuje vaše vklady a tento doklad pak přiložíte k daňovému přiznání.

DARY – odečíst od základu daně můžete i poskytnuté dary na dobročinné účely. Dokládají se darovací smlouvou a jejich výše je max. 15 % ze základu daně. Minimálně musí mít dar hodnotu 1000 Kč anebo 2 % ze základu daně. Odečíst si můžete také darování krve, za jeden odběr si odečtete 3000 Kč.

ODBOROVÉ PŘÍSPĚVKY – jestliže jste členy odborové organizace a platíte příspěvky, můžete si je odečíst až do výše 3000 Kč. Potvrzení obdržíte při hrazení příspěvku.

PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁNÍ – pokud jste v daném roce dělali zkoušku nutnou pro váš obor, můžete si odečíst až 10 000 Kč.

Takto snížený daňový základ, pak využijeme k výpočtu samotné daně. Tedy daňový základ x 15 %.To ještě, ale není částka, kterou budeme platit. Nyní přichází na řadu slevy na dani z příjmu. Které to jsou:

SLEVA NA POPLATNÍKA – může uplatnit každý kdo podepíše prohlášení k dani. Zaměstnanci uplatňují měsíčně a OSVČ ročně. Částka pro rok 2020 je 24 840 Kč

SLEVA NA MANŽELKU/MANŽELA – jestliže partner vydělá za rok méně než 68 000 Kč nebo pobírá např. rodičovský příspěvek, pak si můžete slevu na poplatníka uplatnit i za něj.

ŠKOLKOVNÉ – chodí vaše dítě do školky? Pak si můžete uplatnit slevu na zaplacené školkovné až do výše 14 600 Kč.

SLEVA NA DÍTĚ – za každé dítě si může jeden z rodičů uplatňovat slevy na děti. Zaměstnanci opět měsíčně a OSVČ ročně. Na první dítě je to 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další děti 24 204 Kč. Tuto slevu lze uplatňovat až do věku 26 let, pokud dítě studuje.

SLEVA NA STUDENTA – studujete denní studium, a přitom si přivyděláváte? Sleva na studenta činí 4020 Kč ročně. Doložíte potvrzením o studiu. Lze využít i při kombinovaném studiu.

INVALIDÉ – pokud jste zařazeni do I. nebo II. stupně invalidity můžete si odečíst 2 520 Kč a u III. stupně 5 040 Kč. Dokládá se potvrzením o výplatě důchodu.

ZTP/P – držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč. Dokládá se kopií průkazu ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.

Nyní je daň po slevách. Pokud jste během roku zaplatili zálohy na dani, je čas je odečíst. Nyní zjistíte, jestli máte nedoplatek nebo přeplatek na dani. Může vám vyjít díky slevě na děti i tzv. daňový bonus.

Pokud je na vás daňové přiznání složité, můžete využít daňového poradce nebo účetní, která vám jednodušší daňové přiznání zpracuje za úplatu. Nezapomeňte odevzdat na finanční úřad a zaplatit případnou daň, to vše do 1.4.2021. Pro ty, co využijí daňového poradce platí termín 1.července 2021. Pozor termíny se mohou měnit z důvodů pandemie.

PS: Připravujete se na hypotéku? Vaše daňové přiznání může vše zničit. Ozvěte se a spočítám vám, jaké příjmy na hypotéku budete potřebovat a jaké vlastní zdroje si připravit. https://martaticha.cz/kontakty/

PS2: Připravte se na hypotéku zatím teoreticky. https://martaticha.cz/videokurz-hu-kontakt/