ZÍSKEJTE NÁSKOK NEŽ PŮJDETE VYŘIZOVAT HYPOTÉKU

Pokud si budete brát hypoteční úvěr, banky vám nabídnou slevy na úrokových sazbách např. za pojištění osob, majetku, investice, účel hypotéky a řadu dalších věcí. Dnes bych se chtěla pozastavit u pojištění osob u hypotéky. Vyplatí se vám sleva na úrokové sazbě za rizikové pojištění osob?

Napřed si řekněme, jaké pojištění banky nabízí. Jedná se většinou o kombinaci pojištění v případě smrti a invalidity 3.stupně + pojištění pracovní neschopnosti + pojištění ztráty zaměstnání. Každá banka má rozsah pojištění jiný a je proto potřeba se zajímat o to co pojištění zahrnuje.

 • V případě smrti a invalidity III. stupně za vás banka doplatí nesplacenou část úvěru.
 • U pracovní neschopnosti za vás bude hradit po dobu 12 měsíců splátku úvěru, pokud jste v neschopnosti alespoň 30 dní
 • Při ztrátě zaměstnání, která nesmí být způsobena vaší vinou nebo dobrovolným odchodem ze zaměstnání, za vás bude banka hradit splátky

U většiny bank si můžete vybrat rozsah pojištění ze dvou variant a tomu odpovídají i ceny. Banky také v různé míře zkoumají váš zdravotní stav a rozhodující je i věk.

Do výdajů ve vašem rodinném rozpočtu, pak započítáte kromě splátky úvěru i výši pojištění. Uveďme si nyní příklad:

 • Berete si úvěr ve výši 2 500 000 Kč
 • Úroková sazba  1,79 % p.a.
 • Měsíční splátka hypotéky  8 980 Kč
 • Pojištění k hypotéce  676 Kč měsíčně
 • Celkový výdaj měsíčně 9 656 Kč

Co dostanete za tyto ceny pojištění? Tak například tohle:

 • 625 Kč /měsíčně – invalidita III. Stupně a pojištění v případě smrti
 • 676 Kč/měsíčně – pracovní neschopnost až 12 splátek, invalidita III. stupně a smrt
 • 833 Kč/ měsíčně – pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, úmrtí, invalidita III. stupně a náhrada při ošetřování člena rodiny

Tak jedna varianta, je tedy využít pojištění u banky. Nemusíte nikam chodit a máte to vyřízeno společně s hypotékou.

Pokud byste se, ale chtěli pojištění komplexní, které vás zajistí opravdu plošně a smysluplně, je potřeba pojištění od hypotéky oddělit.

Co znamená smysluplné pojištění?

 • Zajistí vám krátkodobé i dlouhodobá rizika
 • Jednotlivé pojištění se doplňují
 • Pojistné částky odpovídají vašim potřebám

Zde se můžete podívat na návrh komplexního zajištění k výše uvedenému úvěru 2 500 000 Kč a při příjmech 30 000 Kč čistého:

DLOUHODOBÁ RIZIKA

 • Pojištění pro případ smrti – klesající částka po dobu úvěru na 2 500 000 Kč (zajistí vaši rodinu v případě vaší smrti a možnost splacení hypotéky)
 • Pojištění invalidity I., II. a III. stupně – rozsah záleží na druhu povolání výše 3 000 000 Kč u III.stupně  a 1 500 000 Kč u II. stupně, 500 000 Kč u I. stupně (zajistí vaši rodinu před ztrátou bydlení a poskytne prostředky např. na úpravu bydlení pro invalidu)
 • Trvalé následky úrazu s progresí až 10 násobnou 500 000 Kč (zajišťuje částku, která nám pomůže překlenout období rekvalifikace např. když nám úraz znemožní vykonávat naši práci.

KRÁTKODOBÁ RIZIKA

 • Pojištění važných nemocí  ve výši 300 000 Kč jednorázová výplata při stanovení diagnózy (zajistí příjmy v prvním roce nemoci, kdy navštěvujete častěji lékaře a podstupujete ambulantní léčbu a nejste tudíž v pracovní neschopnosti)
 • Pojištění hospitalizace ve výši 400 Kč denní dávky od 1.dne pobytu v nemocnici (zajišťuje ztrátu příjmu i při krátkodobých nemocech s nutností pobytu v nemocnici)
 • Pojištění denního odškodného úrazu ve výši 400 Kč denní dávky vyplácené dle druhu úrazu a s tím souvisejících oceňovacích tabulek (zajišťuje kompenzaci příjmu při kratších úrazech a není nutná pracovní neschopnost)
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne vyplacena zpětně od 1.dne je dávka 400 Kč  – zajistí výpadek příjmu při dlouhodobé nemoci. Doplňuje část příjmu, o které přijdete při nemocenské. Pokud jste OSVČ měla by být částka 1000 Kč denně, protože nemocenskou nedostanete, pokud si ji neplatíte.

Kolik by stál takový rozsah pojištění?

Záleží na:

 • Věku
 • Povolání
 • Sportování
 • Zdravotním stavu

U zdravého člověka 34 let, povoláním administrativní pracovník, sport provozuje rekreačně by částka pojistného byla při tomto komplexním rozsahu cca 1 500 Kč měsíčně. Rozsah si můžete volit podle sebe a podle vaší životní situace. Výhodou je, že o vyplaceném pojistném si rozhodujete sami a ne banka.

Zajištění úvěru považuji opravdu za důležité. Zvyšuje to váš komfort při splácení, a i v případě nečekaných událostí umožňuje splácení úvěru a zajišťuje vaši rodinu. Důležité je se zamyslet nad částkami, které v pojistné smlouvě sjednáváte. Není potřeba platit zbytečné částky i když na to máte prostředky. Je lépe tyto prostředky vhodně investovat a budovat majetek, který vám časem zajistí, že pojištění už nebudete potřebovat.