Pojištění rizik je základ. Pojištění osob?

Minule jsem se zmiňovala o tom, že když si uděláme systém ve svých financí, ulehčí nám to život a naše spaní bude klidnější. Pevný základ tohoto systému je pojištění rizik, které nás mohou v životě překvapit. Nechci vás strašit, co všechno se může stát, ale je potřeba si to uvědomit. V životě je lepší být optimista, ale je také dobré pohlídat si zadní vrátka. Na pojištění rizik můžeme využít své vlastní finanční rezervy. Jde o variantu, kdy místo placení pojistného, preferujeme spoření nebo investice. Pokud jsme tak schopni vytvořit dostatečný finanční polštář, není v tom žádný problém.

V čem je tedy výhoda pojištění, když zde posílám měsíčně určitou částku a pokud se mi nic nepřihodí, peníze už nikdy neuvidím?

Výhodou je, že pokud si sjednáte pojištění a zaplatíte první pojistné, pojišťovna vám zajistí krytí vašich rizik. Jsou zde sice tzv. karenční doby, které chrání pojišťovny proti podvodům, ale po jejich uplynutí, dostanete sjednanou částku. A to znamená, že pokud mám splácet hypoteční úvěr a dlouhodobě onemocním, zbude mi z příjmů cca 60%, za které budu dále splácet a živit rodinu. A to v případě že jsem zaměstnanec. U OSVČ vždy záleží na tom, jestli si platí nemocenskou. Pokud se mi stane tato situace např. 6 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, dostanu vyplacenou denní dávku v pracovní neschopnosti ode dne, který jsem si ve smlouvě nastavila. Tato částka mi pak nahradí 40% mých ztracených příjmů. Kdybych pojištění neměla, a tvořila si rezervu z vlastních peněz, kolik jsem asi schopna ušetřit za 6 měsíců?

Pojištění osob – co nám nabízí?

Pojištění smrti – zajistí naše blízké v případě našeho úmrtí. Např. v případě dluhů či úvěrů je doporučeno se pojistit min. ve výši těchto dluhů, aby se vaši blízcí nedostali do problémů. Pojistná částka by měla také pokrýt příjmy, o které partner přijde, a to na 2-3 roky.

Pojištění invalidity – zajistí vám i vašim blízkým finanční prostředky pokud se stanete invalidními. Pojistná částka by měla nahradit vaše příjmy a zajistit finanční prostředky pro vaši zdravotní péči podle stupně invalidity.

Pracovní neschopnost – jak už jsem zmiňovala výše, tento druh pojištění vám zajistí denní dávku při pracovní neschopnosti. Jedná se o pojištění při dlouhodobé nemoci. Pojištění lze sjednat od 15. dne nemoci. Výše dávky by měla být rozdílem vašich příjmů a nemocenské dávky, kterou budete pobírat.

Vážná onemocnění – částka je vyplacena jednorázově po diagnostikování závažného onemocnění a v případě uzdravení se nevrací pojišťovně.

Trvalé následky úrazu –  částka je vyplacena jednorázově až rok po ukončení léčby a rehabilitací. Částka by měla pokrýt dodatečnou léčbu, úpravu bydlení a další věci spojené s následky po úraze a ulehčit nám tak finanční situaci.

Denní odškodné úrazu – jedná se o denní dávku, kterou obdržíme za každý den léčby úrazu. Slouží ke kompenzaci výdělku, o který přijdeme dobou léčby.

Hospitalizace při nemoci či úrazu – jde o denní dávku, kterou obdržíme při pobytu v nemocnici. Podmínkou je, abychom byli v nemocnici min. 24h.

Je velice důležité dobře promyslet výši pojistných částek tak, aby nám pokryla ty nejdůležitější finanční výdaje. Musíme si uvědomit, že čím vyšší částky si nastavíme, tím vyšší bude i naše měsíční pojistné, které budeme muset platit. Jednotlivá rizika volíme, vždy podle vlastního uvážení a individuální potřeby. Dobrý finanční poradce vám nenastaví rizika, tak jak se dávají, ale vysvětlí vám, proč vám doporučuje právě tyto rizika a tyto částky. Podle toho se pak vy sami můžete rozhodovat a upravit si výši částky i výši pojistného. Výhoda konzultace pojištění z finančním poradcem je i v tom, že vám může předložit nabídku jednotlivých pojišťoven. Ty se mohou velmi významně lišit ve výši měsíčního pojistného.

Pozn. Nezapomeňte se informovat, na co se vztahují výluky v daném pojištění. Jde o rizika, které jsou z pojištění vyloučeny, a pojišťovna vám nic nevyplatí.