3 nejdůležitější stavební kameny pojistné smlouvy

Jaké pojistné smlouvy mají klienti, kteří k vám přicházejí?

Můžu říci, že se pojištění osob, značně zlepšilo. Často mají klienti velký rozsah jednotlivých připojištění opravdu vyčerpávající. Jsou vlastně pojištěni na velkou škálu rizik, od zlomené ruky až po invaliditu a nemoci.

V čem vidím mezery je zajištění opravdu velkých životních průšvihů. Zde mají lidé často nízké částky a to zejména kvůli ceně pojistného. V případě, ale např. smrti či invalidity živitele, by pojistná částka 200 000 Kč na smrt a 100 000 Kč na invaliditu, rodinu s dětmi dostatečně nezajistila.

Co tedy považujete za důležité v pojistné smlouvě u rizikového pojištění osob?

U mě jsou to jednoznačně 3 nejdůležitější stavební kameny pojistné smlouvy, a to pojištění v případě smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. K tomu bych přidala ještě připojištění velmi vážných nemocí, které jsou v dnešním světě z 95 % příčinou invalidity. Pokud si pak chcete platit za další připojištění je to jen na vás a vašich aktivitách, které provozujete.

Jak nastavit pojistné částky u těchto připojištění?

Výši pojistných částek, ovlivňuje životní situace klienta a jeho rodiny. Pokud má klient děti, je potřeba zajistit finanční částku, která pomůže partnerce či partnerovi, vychovat děti do věku, než si začnou vydělávat. Můžeme si uvést příklad. Např. dítě ve věku 3 let, bude do konce vysoké školy podporovat rodič ještě 21 let (do věku 24 let). Na jeden rok života dítěte se počítá cca 50 000 Kč, tudíž pojistná částka by se měla pohybovat kolem 1 mil. Kč. Tato částka se nastaví jako klesající což je výhodnější a více to odpovídá skutečnosti. Dalším vodítkem pro nastavení pojistných částek je výše hypotéky nebo jiných úvěrů, abychom nezanechali dluhy na rodině. Při nastavení pojistných částek se také bere v úvahu majetek, rodiny, který je možno v případě potřeby zpeněžit.

U pracovní neschopnosti a vážných nemocí se vychází z příjmů klienta. Pokud máte plat zaměstnance v případě dlouhodobé nemoci, přijdete o 35 – 40 % výdělku. U OSVČ je propad až 100%. To je možné doplnit denní dávkou pracovní neschopnosti. V úvahu se bere i výše finanční rezervy rodiny.

Nakonec nesmíme zapomenout, na různé druhy státních podpor pro vdovy a sirotky či invalidní důchod apod.

Jakou pojišťovnu si vybrat?

Tohle není jednoduchá otázka, protože konkurenční boj mezi pojišťovnami je velký. Na co je důležité se zaměřit jsou výluky. Výluka znamená, že daný problém pojišťovna neproplácí. Např. bývají výluky na záda nebo některé pojišťovny započítávají rehabilitace a lázně do pracovní neschopnosti a některé ne. Také se liší rozsah pojistných plnění u jednotlivých připojištění. Např. u vážných nemocí počet diagnóz nebo opakované plnění. V případě vyplácení pojistného plnění se může lišit i doba vyplácení. Např. můžete dostat invaliditu jednorázově nebo na dvakrát s časovým odstupem.

Ptejte se také známých, jaké mají zkušenosti s jednotlivými pojišťovnami, ale srovnávejte vždy pojištění osob se stejným pojištěním a ne s pojištěním auta.

Co mohu očekávat po podpisu pojistné smlouvy?

Ihned po podpisu pojistné smlouvy se dokládá zdravotní dokumentace, pokud už máte nějaké zdravotní problémy. Podle toho vám pojišťovna upraví pojistnou smlouvu o případné výluky na daný problém nebo vám navýší pojistné. Počítejte také s čekací dobou pojistného plnění, které se týká nemocí. Úrazy se plní ihned. Pokud byste chtěli od smlouvy odstoupit, tak je to možné do 2 měsíců bez udání důvodu. U již běžící smlouvy trvá zrušení smlouvy cca 2 měsíce, protože se počítá výpovědní lhůta 6 týdnů.