Význáte se ve výplatním lístku?

Lidé se občas ptají, proč se v jejich výplatním lístku objevuje velká částka superhrubé mzdy, když je jejich příjem tak nízký. Kam se peníze ztrácí a co to vůbec superhrubá mzda znamená?

Proto jsem pro dnešní téma článku zvolila téma příjmů ze zaměstnání. Ti co chodí do zaměstnání, dostávají pravidelně výplatní lístek, aby měli přehled o svých skutečných příjmech. To proč se řada lidí ve svém výplatním lístku nevyzná, je jejich různorodost. Pro výplatní lístek není stanovený, žádný jednotný formulář a proto si firmy a společnosti, vytvoří vlastní styl dle svého účetního softwaru. Co všechno tam tedy můžeme najít?

CO MŮŽETE NAJÍT VE VÝPLATNÍM LÍSTKU:

HRUBÁ MZDA SE SKLÁDÁ Z:

 

ZÁKLADNÍ MZDY
PŘÍPLATKŮ
ODMĚN
NÁHRADY MZDY

 

  • ZÁKLADNÍ MZDA – může být v hodinách, pokud máte časovou mzdu nebo v úkolu. Také se dozvíte, kolik jste odpracovali dnů. Najdete zde vaši hodinovou mzdu
  • ODMĚNY A PŘÍPLATKY – příplatky můžete mít za práci v noci, o víkendech, ve ztížených podmínkách nebo práci ve státní svátek. Minimální příplatky jsou dány zákonem. Odměna je buď každý měsíc vyplácena jako osobní ohodnocení za stálou funkci či vedoucí postavení. Pak je odměna za dobrou práci a ta může být či nikoliv. Často se odměny rozdávají např. před vánoci.
  • NÁHRADY MZDY (dovolená, státní svátek, překážky v práci apod.) – tato složka se v hrubé mzdě objevuje, pokud čerpáte dovolenou, dostali jste náhradní volno v práci např. za práci ve státní svátek apod. Suma vychází z vašeho průměrného výdělku za poslední 3 měsíce. Může být uvedena v hodinové sazbě a je většinou vyšší než běžná hodinová sazba, protože jsou v ní započítány i odměny a příplatky.

DNP – denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské

PPÚ – hodinový průměr pro výpočet dovolené a svátků

 

Výpočet hrubé mzdy:

HRUBÁ MZDA = ZÁKLADNÍ MZDA + ODMĚNY + PŘÍPLATKY + NÁHRADY MZDY

Nyní máme vypočítánu hrubou mzdu. Z té se pak počítá superhrubá mzda, která nám ukazuje, jaké peníze za nás platí zaměstnavatel. (tzn. Náklady na zaměstnance)

SUPERHRUBÁ MZDA = HRUBÁ MZDA *1,34

Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšena o 34% sociálního (25%) a zdravotního (9%) pojištění, které za nás platí zaměstnavatel.

SUPERHRUBÁ MZDA = základ pro výpočet daně z příjmu zaměstnance. Z této částky je nám každý měsíc spočítána výše zálohy na daň z příjmu fyzických osob, která činí 15%.

Tato záloha je snížena o slevu na poplatníka, pokud jste podepsali takový růžový papír neboli Prohlášení k dani. Další slevy pak mohou být odečteny na studenta, ZTP a nakonec na děti.

Měsíční slevy na dani pro rok 2018

Druh slevy Výše slevy
Na poplatníka 20170 Kč
Na studenta 335 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 1345 Kč
Na 1. dítě 1267 Kč
Na 2. dítě 1617 kč
Na 3. dítě a každé další 2017 kč

 

Pokud máme slevu díky dětem větší než naši zálohu na daň, pak nám vzniká nárok na daňový bonus a ten nám stát vrací. (jde o zápornou daň)

Nyní už známe zálohu na daň a můžeme vypočítat čistou mzdu.

ČISTÁ MZDA = HRUBÁ MZDA – ZÁLOHA NA DAŇ – SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Sociální pojištění placené zaměstnancem činí 6,5% z hrubé mzdy

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem činí 4,5% z hrubé mzdy

Celkem odvádíme daň a 11% z HM na pojištění.

 

Nyní přichází na řadu srážky a nemocenská. Srážky můžete mít buď dobrovolné, nebo povinné. Mezi dobrovolné srážky patří spoření či splátky půjček. Mezi povinné určené soudem patří alimenty nebo exekuce. K čisté mzdě se také přičítají dávky nemocenské pokud jste byli nemocní v daném měsíci.

Pozn. Nyní je nově schváleno, že 1 – 14. den nemoci platí nemocenskou zaměstnavatel ve dnech, kdybyste byli v práci a pak Správa sociálního zabezpečení od 15. dne za každý kalendářní den max. 380 dní. Částka tvoří zhruba 60% běžného platu.

MZDA K VÝPLATĚ = ČISTÁ MZDA – SRÁŽKY ZE MZDY + NEMOCENSKÁ

Mzda k výplatě je konečná částka, která je vám připsána na bankovní účet.

 

Ukázkový příklad.

Pan K. pracuje jako projektant. Jeho hrubá mzdy činí 32 000 Kč. Má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Ze mzdy mu sráží v průměru 800 Kč na stravné.

Kolik dostane pan K. na účet?

Superhrubá mzda  32 000 * 1,34 = 42 880 Kč

42 880 – 32 000 = 10 880 Kč sociální a zdravotní poj. platí zaměstnavatel

Záloha na daň: 42 900 * 0,15 = 6 435 Kč

Záloha na daň po slevách:

6 435 – 2070 – 1267 – 1617 = 1 481 Kč

Hrubá mzda                    32 000 Kč

– 1 481 Kč daň z příjmu záloha

– 2 080 Kč sociální poj. platí zaměstnanec

– 1 440 Kč zdravotní poj. platí zaměstnanec

 Čistá mzda                      26 999 Kč

– 800 Kč srážky ze mzdy

Mzda k výplatě               26 199 Kč odesláno na bankovní účet

Pozn.

Rozdíl mezi tím co stojíme zaměstnavatele a tím co dostaneme je:

42 880 – 26 199 = 16 681 Kč = odvody státu celkem