Pojďte se podílet na podílových fondech

Když se setkávám s klienty, často zjišťuji, že netuší, jak fungují podílové fondy. Když pak vybírají produkty pro zhodnocení svých peněz, zbývá jim stavební spoření, penzijní připojištění nebo termínovaný vklad v bance. Ne že by si lidé nemohli volit právě z těchto produktů, jen mají zbytečně omezený výběr. Podílový fond je pro mnoho Čechů ještě neprobádané území. Jak tedy podílové fondy fungují?

Podílový fond řídí investiční společnost, která od drobných či větších investorů, sesbírá finanční investice a udělá z nich pořádný balík peněz. Díky tomu se stane na finančním trhu velkým hráčem a má jiné možnosti než malý investor. Klienti si zakoupí podílové listy a stanou se podílníky fondu. Výhodou podílových fondů je, že majetek podílového fondu a investiční společnosti je oddělen. Pokud tedy zkrachuje investiční společnost, příslušná banka dosadí na její místo nového správce podílového fondu a jede se dál.

Jak je to s rizikem?

Riziko je dáno zejména tím, do čeho fond investuje. Můžeme si vybírat fondy akciové, dluhopisové, smíšené, nemovitostní nebo např. fondy peněžního trhu. Investice jsou pak rozděleny do příslušného portfolia. Např. akciové podílové fondy investují z 80% do akcií různých firem, což je sice rizikovější než dluhopisy, ale méně rizikové než akcie jedné firmy. Fondy se také mohou zaměřovat na různé oblasti např. Rusko, Jižní Amerika, Evropa atd.

A co výnos?

Výnos fondu opět určuje jeho portfolio a prostá zákonitost čím rizikovější aktiva vybereme, tím vyšší výnos očekáváme. Např. již zmíněné akciové fondy budou mít větší míru kolísavosti hodnoty podílového listu, ale také v čase vyšší výnosy než dluhopisové fondy. Podle druhu portfolia je také dobré volit i dobu investice. Rizikovější fondy je dobré volit na delší časový úsek např. 8 a více let a fondy peněžního trhu či nemovitostní můžeme využít i na kratší období.

Mohu si peníze kdykoliv vybrat?

Podílové listy můžete prodat a peníze obdržíte do několika málo dnů. Je jen potřeba zvážit jaká je aktuální hodnota podílového listu, abyste neprodali podílové listy v nevhodnou dobu.

Kolik musím investovat?

Můžete investovat buď jednorázovou částku, většinou od 5000Kč nebo postupně můžete investovat od 500Kč měsíčně. Záleží, ale vždy na konkrétním fondu, který si vyberete. Pokud se ve fondech nevyznáte a nechcete ztrácet čas jejich poznáváním, je možné zvolit jen investiční strategii a o zbytek se postarají zkušení investoři.

Na závěr se sluší upozornit na poplatky související s investicemi. Nikdo vám dnes nedá nic zadarmo a i pokud vložíte peníze do podílového fondu, zaplatíte vstupní poplatek, který je vždy individuální dle druhu fondu a délky investice. Některé fondy mají i tzv. manažerský poplatek či poplatek výstupní. Všechny informace je vždy potřeba zjistit předem, aby vás poté nezaskočili. Výnos z podílových listů (výsledná hodnota vašich podílových listů – vámi investovaná částka= výnos) je zdaněn Daní z příjmu fyzických osob 15%, pokud vlastníte podílové listy kratší dobu než 3 roky. Jestliže máte podílové listy delší dobu, jsou od Daně z příjmu osvobozeny.

Pokud máte zájem o další podrobnější informace, volejte 606 700 316 nebo pište ticha@fpconsulting.cz