AKTIVA = BUDOUCÍ PASIVNÍ PŘÍJEM

Pořád se mluví o tom, že základem osobních financí je osobní rozpočet. Tedy naše příjmy a výdaje. Už méně se dozvíme o pasivech a aktivech. Co jsou to pasiva rodiny? Jde o majetek, který nám přináší výdaje. Většinou se jedná o spotřební zboží či majetek, který používáte pro svůj užitek. Jako příklad můžeme uvést byt či dům, auto, chata atd. Všechen tento majetek nám v průběhu života navyšuje naše výdaje. Musíme se o něj starat a udržovat ho. Na jeho obhajobu musím říci, že v sobě skrývá hodnotu, kterou můžeme v případě nutnosti využít.

Na druhou stranu, můžeme vlastnit tzv. aktiva. Aktiva jsou majetek, který nám naopak přináší příjmy. Jako příklad můžeme uvést byt či garáž na pronájem, umělecká díla, stavební spoření, vlastnictví podílový listů, akcií či dluhopisů. Budování aktiv v průběhu života, nám může zajistit finanční rezervu na dobu, kdy nebudete mít příjmy nebo ke splnění svých cílů. Další výhodou vlastnictví aktiv je budoucí pasivní příjem.

Jak se dostat k dostatečně velkým aktivům, které nám mohou zajistit pasivní příjmy nebo finanční nezávislost? Co je asi všem jasné, že finanční nezávislost nevybudujeme hned a bez vlastního přičinění. Abychom dosáhli stavu, kdy naše pasivní příjmy pokryjí naše výdaje a ještě budou v čase růst, aby nám je neznehodnotila inflace, bude chtít dobrý nápad nebo dobrý plán. Jsou lidé, kteří dostanou miliónový nápad, ten prodají, a to je zajistí na celý život. Druhou variantou, je dobrý plán, který nám vybuduje dostatečné aktiva během našeho života. Jednoduše řečeno, když vydělávám a budu si v té době odkládat dostatečnou sumu, můžu mít v budoucnu majetek, který mi zajistí příjmy.

Na grafu můžeme vidět, že za 30 let práce si můžeme vybudovat rezervu v hodnotě 1 660 000 Kč. Tato suma nám při zhodnocení 5% p.a. může přinášet 83 000 Kč/ ročně tudíž 6 900 Kč měsíčně.

 

Jak tedy zařídit abychom vlastnili dostatečně velká aktiva?

Robert Kiyosaki ve své knize „Bohatý táta, chudý táta“ doporučuje následující:

  1. Rozvíjejte finanční inteligenci – investujte do vzdělání
  2. Pochopte rozdíl mezi aktivy a pasivy
  3. Ze svého příjmu nejdříve kupujte aktiva a poté utrácejte výdaje
  4. Začněte jednat a nezůstávejte u mluvení
  5. Začněte včas
  6. Hledejte příležitosti

Pokud nechcete sami investovat na burze, nakupovat nemovitosti či zakládat nové firmy, které pak prodáte, dělejte to jednodušeji a využijte specialisty, kteří to budou dělat za vás. Jen je potřeba si uvědomit, že pokud chci investovat malé částky, musím začít brzy. V případě investice pracuje čas pro nás jako složené úročení. Čím později začnete, tím více budete muset vložit.